Korte historiek

In 1921 bestond er in de gemeente Terhagen een groep katholieke jonge mannen die regelmatig samenkwamen en vergaderden. Ze hadden zich verenigd onder de naam ‘Jonge Strijders’. Een diepgaande reden van bestaan, een echt doel, had deze groep jongelingen echter niet. Tevens misten ze iemand die de leiding over hen kon nemen. Nadat zij zich onder andere met succes hadden toegelegd op het toneel, brak opnieuw een tijd aan van zoeken naar iets nieuws, iets blijvends. Ze kwamen tot het besluit om zich met hun groepje te wagen aan het turnen.

In september van dat jaar werd er een vergadering belegd in het patronaat. Tijdens deze vergadering werd de kring gesticht onder de benaming Vlaamse Katholieke Turnkring ‘Hou & Trouw’. Men had een bestuur met als voorzitter Karel Landuydt. Er mocht geturnd worden in het patronaat, maar… wie zou de technische leiding op zich nemen? Er werd gezocht en men vond: Karel van Assche. Onder zijn leiding kende ‘Hou & Trouw’ een explosieve start. Weinig inspanningen heeft hij gespaard bij de verkondiging van zijn geloof in de turnsport. Met woord en daad werkte hij mee aan de uitbouw, de snelbouw van de katholieke turnbeweging. Tot op 66-jarige leeftijd bleef Karel al zijn energie steken in de ‘turn’zaak. Met hem verdween, in 1945, één van de laatste vertegenwoordigers van de oude turngeneratie. Een generatie voor wie turnen een levenszaak was, een ideologie, een geloof.

Met Henri Mampaey werd de na-oorlogse periode aangevat. Dat dit met succes gebeurde, bewijzen de uitslagen van het Gouwfeest te Wintam. In de algemene klassering behaalt turnkring ‘Hou & Trouw’ een tweede plaats. Op 7 maart 1947 werd er binnen de vereniging een afdeling opgericht voor veteranen. Dit blijkt een schot in de roos te zijn! De leden van het eerste uur zijn immers ook enkele jaartjes ouder geworden. Zij willen echter blijven turnen. Op het Gouwfeest te Hoboken op 20 juli van dat jaar neemt deze ploeg ook deel en behalen zij een tweede plaats en de prijs voor orde en tucht.

Traditioneel was sport een bezigheid voor mannen. In deze visie komt echter na Wereldoorlog II enige verandering. Na vele onderhandelingen krijgt de turnkring in 1948 de toestemming om met een meisjesafdeling te beginnen. De afdeling krijgt een afzonderlijk bestuur met als voorzitster Mevr. A. D’Hondt. Al spoedig zal blijken dat de meisjes niet moeten onderdoen voor hun collega’s turners en worden er knappe resultaten behaald.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging verleent Koning Boudewijn op 19 februari 1952 de toelating aan de turnkring om de titel koninklijk aan de naam toe te voegen. Voortaan zal men spreken van de Koninklijke Vlaamse Katholieke Turnkring ‘Hou & Trouw’.

‘Hou & Trouw’ kende ook magere jaren. In het bestuur en bij de leiding treden er veranderingen op. Ontslagen, ziekte, ouderdom,.. waren voornaamste redenen voor die veranderingen. Natuurlijk werden er toen nieuwe krachten opgenomen. In 1960 wordt Marcel Verhoeven bestuurslid en houdt dit tot op de dag van vandaag nog steeds vol! Edmond Peeters wordt de opvolger van Karel Landuydt als voorzitter en zo kan men aan een nieuwe periode beginnen. De nieuwe voorzitter krijgt de leiding over een nieuw algemeen bestuur en staat in voor de organisatie van 50 jaar turnkring ‘Hou & Trouw’ in 1971.

In januari 1993 neemt Ludwig Lamberts de taak van voorzitter over. Het bestuur maakt Edmond Peeters ere-voorzitter.

Tot op heden is Ludwig Lamberts nog steeds de voorzitter. Alleen het bestuur werd gevoelig groter, door de toenemende groei van de turnkring. Momenteel bestaat de kring uit meer dan 10 groepen waaronder ook twee wedstrijdgroepen (tumbling en acro/demo) die ieder seizoen weer mooie prestaties neerzetten. Doordat we een groeiende kring zijn, neemt natuurlijk ook de leiding toe in aantal. Het bestuur én de leiding zetten zich ieder seizoen weer vol enthousiasme in om er een fantastisch turnjaar van te maken!

In 2021 bestond Hou en Trouw 100 jaar! We maakten er in seizoen 2021-2022 een heus feestjaar van!